Wat kunnen we leren van communities buiten organisaties

Veel succesvolle communities, vooral diegene die niet vanuit een organisatie of organisatie doel zijn gestart, lijken zich volledig organisch en toevallig te hebben ontwikkeld. Geen vast stramien, specifieke randvoorwaarden of stappen. Gewoon een groep gedreven mensen die graag iets samen wilden doen. Maar als je terugkijkt naar hoe dit soort communities tot stand komen, dan zijn er altijd specifieke elementen en dynamieken te herkennen die ervoor hebben gezorgd dat de community zich zo kon ontwikkelen. Deze elementen zien we terug in meer en mindere mate bij alle succesvolle communities. En dus, wanneer we communties gaan faciliteren voor organisaties kunnen we hier veel van leren.

 

Vaak denken mensen dat ze of alles van te voren moeten bepalen, of juist de community vrij moeten laten. De beste aanpak ligt in het midden: samen met de eerste leden bepalen wat de community nodig heeft en die ook samen invulling geven. Visie en leiderschap zorgen in dit proces voor inspiratie en duidelijkheid.

 

Hoe kun je leiderschap invulling geven

Op basis van mijn 15 jaar ervaring met communities, heb ik een duidelijk proces kunnen identificeren waar communities altijd doorheen gaan om samen te kunnen groeien, werken en creeren.

1. Initiatief

Eerst ga je de behoefte inventariseren. Bestaat er wel een behoefte voor community vorming? Kun je kartrekkers identificeren en gaan faciliteren? En bij welke doelgroep bestaan deze behoeftes dan? Zijn dat de mensen die ook bij jouw community plannen passen?

2. Concept en toetsing

    1. Ten eerste bepaal je welk concept past bij jouw toekomstige community. Tot welke hypothese kom je als je de behoeftes naast elkaar legt. Welk type community moet er komen en welk doel dient deze dan? Kun je je ideale community lid nauwkeurig beschrijven? Over welke thema’s en onderwerpen gaan ze uitwisselen?
    2. Ten tweede ga je dit concept toetsen bij een grotere groep die de persona uit het concept vertegenwoordigt. Klopt jouw concept nog steeds als je het aan de doelgroep voorlegt. Stuur je vragenlijst naar het type deelnemers die je in het concept hebt beschreven. Herkennen zij zich erin? En belangrijker, voelen zij zich intrinsiek gedreven om een rol te nemen in de ontwikkeling van de community? Dit is een belangrijk go/no go moment.

3. Draagvlak en eerste kerngroep

    1. Na toetsing en bij een duidelijke go, ga je aan de slag met het samenbrengen van de zogenaamde kerngroep, een groep intrinsiek gemotiveerde ambassadeurs die de eerste stempel op de community gaan drukken. Dat doen ze aan de hand van ideeën voor de huisregels, omgangsvormen, gespreksonderwerpen en middelen
    2. Omdat je je organisatie sterker wil maken aan de hand van deze community, ga je ook aan de slag met het betrekken van je collega’s. Je geeft presentaties en laat zien hoe hun werk leuker en makkelijk wordt door regelmatig samen te werken met de community. Ook bereid je je voor op vragen, feedback en ideeën uit de community en hoe die door de organisatie goed opgepakt kunnen worden.

4. Strategie en middelen

Samen met de organisatie en kerngroep bepaal je welke middelen de doelen van de community het beste ondersteunen. Je denkt na over zowel digitale kanalen en platforms als diverse vormen van fysieke bijeenkomsten.

5. Plan van aanpak

Voordat je je community bij een breder publiek onder de aandacht brengt ga je eerst aan de hand van een plan van aanpak, een dagelijkse planning van content, interactie en community leden, een aantal maanden ‘proefdraaien’. De kerngroep voelt zich steeds meer een community en de eerste contouren van de community worden via de middelen zichtbaar. Zo is het straks voor nieuwe leden nog duidelijker of deze community bij ze past maar ook hoe ze kunnen aanhaken

6. Lancering community, start community management

Nu dat de kerngroep een goede voorzet heeft gedaan voor de invulling van de community: waarom doen we dit, wie zijn we en wat doen we waar, kunnen meer mensen de community gaan bezoeken en lid worden. De community is in een nieuwe fase gekomen waar de community manager zich vooral richt op het optimaal faciliteren en begeleiden van de leden, gesprekken, wensen en ideeën. Hij/zij vormt de brug tussen de community en de organisatie.

Elke community die zich goed ontwikkeld heeft deze stappen doorlopen, of het nu gaat over een studentenhuis of een community van motorrijders. Ervan uitgaande dat de community een duidelijke missie heeft en een doelgroep die daar iets in wil betekenen. Van belang is dat de doelgroep weet HOE ze hierin kunnen bewegen en WAT het hun persoonlijk en als community gaat opleveren. Volop ruimte voor eigen initiatief, verantwoordelijkheid en nieuwe ideeen maar ook een duidelijke gezamenlijke richting, randvoorwaarden en manieren van samenkomen.

Wil je meer weten over de stappen, welke specifieke zaken je daarvoor moet regelen, neem dan contact op met mij. Wellicht kan ik je erbij ondersteunen.

Laten we kennismaken

Wil jij voor je organisatie gebruikmaken van de kracht van een community? Ik denk graag mee hoe ik jou daarbij kan helpen. Van trainingen tot workshops tot complete begeleiding of strategisch advies. Er is veel mogelijk. Laten we vrijblijvend kijken wat bij jouw organisatie past.

Laten we kennismaken

Liever verbinden op LinkedIn? Ook leuk!

Een community bouwen? Samen staan we sterker. Een community bouwen? Samen staan we sterker. Een community bouwen? Samen staan we {star} sterker.